Om Bodø Foto

Bodø Foto er en instagram-Side Som ble startet opp i starten av 2014, av Torstein Rasmussen. Han har drevet siden alene helt frem til Juli 2015.
poenget med kontoen er at vi vil vise frem det beste Bodø har og by på, flotte farger og fantastisk natur.

Bodø Foto ble omtalt i Avisa Nordland 20.1.14 Der Reiselivsnæringen applauderte prosjektet.

omtalen kan leses her: http://www.an.no/nyheter/article7116307.ece

15.07.15 ble det nye prosjektet omatalt i Bodø Nu: http://bodonu.no/skal-spre-bilder-fra-bodo-pa-ny-nettside/

#GlimtavBodø